Nya priser 2017

 Vår styrelse har nu fastställt de nya priserna för 2017. De innebär vissa prisförändringar, men även att några priser hålls oförändrade.

Vår verksamhet utvecklas och förbättras kontinuerligt gällande bland annat miljö och tillgänglighet för våra kunder. Detta i kombination med allmänna kostnadsförändringar gör att vi nu behöver justera några av våra priser.

Miljöstyrande taxa från 1 oktober

I maj fattade Kommunfullmäktige beslut om att vi i Härnösands kommun från och med 1 oktober ska ha miljöstyrande taxa för fastighetsrenhållning.

- Vi har sett att utsorteringen av förpackningar är bättre och framför allt att mängden brännbart avfall är betydligt mindre i flerfackskärlen. Därför ser vi det som väldigt positivt att vi fick gehör för vårt förslag om miljöstyrande taxa, säger Joakim Nordkvist, affärsområdeschef på Återvinningen.

- Våra kunder med grönt och brunt kärl fick möjlighet att byta till flerfackskärl, som ger lägre taxa. Totalt har vi genom detta fått ytterligare 1300 kunder med flerfackskärl, vilket vi såklart ser väldigt positivt på, säger Nordkvist.

Prisjusteringar på Elnät

Vårt stora vädersäkringsprojekt pågår för fullt och vi har ökat hastigheten med att gräva ner kablar i marken. Projektet innebär givetvis stora investeringar i nätet, vilket i kombination med ökade kostnader på vårt överliggande nät gör att vi behöver justera priserna.

- De senaste åren har vi glädjande nog kunnat hålla oss till väldigt små höjningar av elnätspriserna. Inför 2017 blir den genomsnittliga höjningen 4,5%. Sett över en femårsperiod kan vi konstatera att vi har haft och fortfarande har en liten höjning i jämförelse med våra grannkommuner, säger Per Mellberg, affärsområdeschef på Elnät.

Exempel på vad prisjusteringarna innebär

Priserna nedan inkluderar moms om inget annat anges

Fjärrvärme

Priset för fjärrvärme justeras inte, utan ligger kvar på samma nivå som under 2016.

Elnät

Jämförelse

En småhuskund med förbrukning om 20 000 kWh/år får en höjd kostnad med 300 kronor/år eller 25 kronor/månad.

Vatten

Jämförelse

En småhuskund med förbrukning om 150 m3 får en höjd kostnad med cirka 56 kronor/år eller knappt 5 kronor/månad.

Återvinning (fastighetsrenhållning)

Priset för fastighetsrenhållning är uppdelat i grundavgift och hämtningsavgift. Grundavgiften är samma för alla inom en boendeform och hämtningsavgiften beror på vilket sorteringsalternativ du som kund har.

Priserna förblir oförändrade tills vidare.

Utförlig information finner du på vår webbsida www.hemab.se under respektive affärsområde.

Kontaktperson

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss under kontorstid på 0611-55 75 00 eller info@hemab.se.