Nya priser 2015

Nu har vår styrelse beslutat om nya priser för 2015. De innebär vissa prisökningar samtidigt som några priser hålls oförändrade. Välkommen att här ta del av de nya priserna för fjärrvärme, elnät, vatten och återvinning.

- Vi är glada över att kunna behålla länets lägsta pris för flerbostadshus, sammantaget för våra nyttigheter. För våra kunder i småhus erbjuder vi också fortsatt en mycket bra prisnivå, säger Andreas Einarsson, marknads- och kommunikationschef.


- De stora miljövinster som Härnösands Kretsloppspark medfört känns mycket viktiga och Kretsloppsparkens popularitet är svår att ta miste på, säger Andreas Einarsson. Men samtidigt innebär Kretsloppsparkens generösa öppettider och den kraftigt ökade mängden insamlat material också kostnader för att hantera mängden material, varför vi behöver höja priserna för fastighetsrenhållning.


Priserna nedan inkluderar moms.

Fjärrvärme

Priset för fjärrvärme justeras i genomsnitt med 1,9 procent.

Det innebär bland annat att:

 • det rörliga energipriset för småhus höjs till 66 öre/kWh.
 • det fasta priset hålls oförändrat.
 • det rörliga energipriset för flerbostadshus och lokaler höjs till 52,8 öre/kWh.
 • effektpriset höjs med 1,9 procent.

Jämförelse

En ”småhuskund” med förbrukning om 20 000 kWh/år får en höjd kostnad med 300 kronor/år eller 25 kronor/månad.


Elnät

Priset för elnät justeras i genomsnitt med 1,34 procent.

Det innebär att:

 • för småhus med elvärme höjs den fasta avgiften med 50 kronor/år.
 • för en lägenhetskund i hyreshus höjs den fasta avgiften med 18,75 kronor/år.
 • för alla kunder höjs överföringsavgiften med 0,125 öre/kWh.

Jämförelse

En ”småhuskund” med förbrukning om 20 000 kWh/år får en höjd kostnad med 75 kronor/år eller 6,25 kronor/månad.


Vatten

Priset för vatten justeras i genomsnitt med 0,8 procent för Småhus (typhus A) och 0,4 procent för lägenhet (typhus B).

 • den fasta avgiften höjs med 50 kronor/år.
 • lägenhetsavgiften höjs med 62,50 kronor/år.
 • kubikmeterpriset sänks med 0,375 kronor/m3.

Jämförelse

En ”småhuskund” med förbrukning om 150 m3 får en höjd kostnad med 56,25 kronor/år eller 4,69 kronor/månad.


Återvinning (fastighetsrenhållning)

Priset för återvinning (fastighetsrenhållning) varierar beroende på vilken boendeform och sorteringsalternativ du som kund har.

 • Grund- och hämtningsavgiften för alla kunder höjs med 5 procent. Det innebär för småhus med flerfackskärl en höjd kostnad med 112 kronor/år eller 9,33 kronor/månad. För en genomsnittlig lägenhet i flerbostadshus blir höjningen cirka hälften av det.

Observera att priserna för fastighetsrenhållning även behöver beslutas av kommunfulmäktige innan de träder i kraft.

Mer information

Utförlig information finner du under respektive verksamhet.


Kontaktperson

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på 0611-55 75 00 eller info@hemab.se

Annons. Klicka på bilden för att öppna en större version.

Annons. Klicka på bilden för att öppna en större version.