Nya priser 2013

Nu är HEMAB billigast i länet för fjärrvärme till både flerbostadshus och villor. Den 29 oktober fattade HEMABs styrelse beslut om 2013 års priser.

- Vi tar ännu ett kliv mot målet att ge Härnösand länets lägsta priser, säger Ingemar Forzelius vd på HEMAB. Och vi lyckas med detta utan att pruta på kvalitet. Investeringsbudgeten för 2013 uppgår till 76 miljoner kronor att jämföra med 2012 då den var 64 miljoner exklusive vindkraft.

HEMAB har närmat sig målet att ge Härnösand länets lägsta elnätpris. För nye affärsområdeschefen på elnät Per Mellberg var detta första budgeten.

- Det ser gynnsamt ut och mycket tyder på att vi nästa år kommer att kunna ta klivet upp på första platsen och bli billigast i länet vad gäller elnätpriserna för villor, säger Per Mellberg. Utan att göra avkall på kvalitet i vårt elnät eller arbetsmiljö för våra medarbetare lyckas vi hålla tillbaka kostnadsutvecklingen och därmed prisutvecklingen för våra kunder.

Renhållningspriset justeras på så vis att tömningsavgiften höjs med 1,5 procent för alla fastighetsrenhållningskunder i Härnösand.

- Vår bedömning är att denna jämförelsevis något lägre justering kommer att ta även oss på renhållningen en bit närmare målet att ge Härnösand lägst pris i länet, säger Peter Häggström, affärsområdeschef renhållning.

För hushåll i flerbostadshus och samfälligheter genomförs en justering av renhållningstaxan som innebär en förändring av grundavgiften vilken införs i två steg under 2013 och 2014. Idag betalar vissa lägenhetshushåll ingen grundavgift. Efter förändringen kommer alla lägenhets-, radhus- och villahushåll solidariskt att betala en viss del av renhållningspriset i grundavgift.

Annons i Tidningen Ångermanland 31 oktober. Prisförändringar inför 2013. Utförlig prisinformation finns här på hemab.se under respektive verksamhet.