Nya priser 2012

Nu har HEMABs styrelse beslutat om budget och nya priser. Målet att på sikt ge Härnösand länets lägsta priser har åter genomsyrat prisförändringsprocessen.
— Nu tar vi ytterligare kliv i jakten på att ge Härnösand länets lägsta priser för fler av våra nyttigheter, säger Andreas Einarsson, marknads- och informationschef. Utifrån våra nya priser och med hänsyn till hur övriga i länet beslutar om sina priser så ser det positivt ut. Med stor sannolikhet förbättrar vi vår position för några av de kategorier vi mäter på.

Inför 2011 sänktes renhållningspriserna och inför 2012 lämnas de oförändrade. Elnäts priser höjs med i genomsnitt drygt två procent beroende på kundkategori.

För fjärrvärme handlar det om en prishöjning på 3,5 procent för hela kundkollektivet, men olika kundkategorier berörs olika. Främsta orsakerna till justeringarna är ökade kostnader för avskrivningar, leasingkostnader och försäkringspremier.

Eftersom HEMABs justeringar sannolikt är lägre än de justeringar flertalet andra aktörer i länet beslutar om, bör det innebära att steg tas i rätt riktning för att på sikt ge Härnösand länets lägsta priser. HEMAB har redan länets lägsta priser för fjärrvärme till villor samt vatten och avlopp till flerbostadshus.

Beslut om nya priser för vatten och avlopp fattas av Kommunfullmäktige i Härnösand 28 november.

Annons i lokal dagspress lördag 29 oktober.