Nya priser 2011 - renhållningspriset sänks!

Vi behåller tätpositionerna med lägst pris i Västernorrland för fjärrvärme till villor samt vatten- och avloppstjänster till flerbostadshus. För alla andra tjänster närmar vi oss målet att ge Härnösandsborna länets lägsta priser.
Måndag 25 oktober fattade HEMABs styrelse beslut om nya priser för 2011. Exempelvis sänker HEMAB renhållningspriserna med tre procent.

— Det känns bra att vi lyckats effektivisera ytterligare så att vi närmar oss vår målsättning att på sikt kunna ge Härnösand länets lägsta priser, säger VD Ingemar Forzelius. Samtidigt som vi närmar oss målet presenterar vi en stark investeringsbudget för att trygga verksamheterna långsiktigt och det är minst lika viktigt. Inget av detta vore möjligt utan våra hårt arbetande medarbetare.

Vårt långsiktiga mål att ge Härnösand länets lägsta priser ligger som grund i budgetarbetet. Vissa prisjusteringar har dock varit nödvändiga.

— Hårdnande konkurrens om spillprodukter från träförädling driver upp priset på biobränslen, vilket till en viss del får genomslag på fjärrvärmepriset, säger Ingemar Forzelius. I förhållande till alternativa uppvärmningsformer är fjärrvärme i Härnösand alltjämt mycket prisvärt.

Efter att elnätpriserna hållits oförändrade mellan 2004 och 2008 behöver vissa justeringar nu göras.

— Vi mäktar inte med att hålla kostnadsutvecklingen stången hur länge som helst utan tvingas nu till vissa justeringar även av elnätpriserna, säger Forzelius. Bedömningen är att våra justeringar är mindre än övriga elnätföretag i länet, vilket gör att vi ändå närmar oss vårt mål att ge Härnösand länets lägsta elnätpriser.
 
Justeringarna ser ut enligt följande (priser inkl moms):
Elnätspriserna; justeras upp i genomsnitt med 2 procent (varierar med kundtyp).
Renhållningspriserna; sänks med 3 procent.
VA-taxan; justeras upp med i genomsnitt 2,5 procent (förutsätter beslut i Kommunfullmäktige).
Fjärrvärmepriserna; Småhus: Rörliga energipriset justeras upp med 4,5 öre/kWh (fasta priset oförändrat). Flerbostadshus: Rörliga energipriset justeras upp med 1,25 öre/kWh (justeringen av fasta priset varierar med prisgrupp)

Annons i lokal dagspress