Nya laddstolpar vid Härnösand laddstation

Den laddplats som finns på Stora Coops bortre parkering moderniseras nu med andra stolpar.

Infrastrukturen för laddning av elbilar i Härnösand har sedan tillkomsten av laddplatsen vid handelsområdet Ankaret förändrats och byggts ut. I takt med detta har nya krav på stolparna ställts varför dessa nu byts ut och moderniseras.

De gamla stolparna har elmätare som inte klarar dagens krav. Vi väljer att byta ut hela stolpen till ett annat fabrikat och får därmed samma stolpfabrikat i hela laddinfrastrukturen, säger Peter Häggström på HEMAB.

Likt de andra stolparna runtom i kommunen har de nya stolparna två stycken 22kW-uttag medan de tidigare endast hade ett sådant och ett 7,4kW-uttag. En klar förbättring med andra ord.

En ytterligare förbättring är att vi inte längre har fasta kablar för anslutning till bilen, vilket vi ser som en fördel för driften och då främst vintertid eftersom kablarna lätt fastnar i snö och is, säger Häggström.

Visste du att?

  • Det finns 33 laddplatser med totalt 66 laddpunkter runt om i kommunen
  • Du via Easypark-appen, som du också använder för betalning, kan se om den laddplats du tänkt använda är ledig.
  • Energimängden som används vid de publika laddstationerna ökar med cirka 10% per månad. Det blir alltså fler och fler som väljer att köra fossilfritt!

Daniel tankar sin bil på sin färd från Örebro till Piteå.