Nya förutsättningar för rishämtning

Hämtning av sly, ris, trädgrenar och avverkningsrester kommer från och med den 1 juni att beläggas med en hämtningsavgift.  I och med denna förändring kommer vi kunna erbjuda hämtning av ris och sly i hela Härnösands kommun.

- Vi har länge haft servicen att vi hämtar ris och sly inom tätorten och nu kommer vi utöka den servicen till hela kommunen, säger Per Åslin, driftingenjör och ansvarig för att koordinera hämtningarna på HEMAB.


Hämtningarna har tidigare varit gratis, men från 1 juni kommer det alltså läggas på en kostnad om man vill bli av med större mängder ris och sly.


- Kostnaderna för att hämta ris är högre än energivärdet i riset, så därför måste vi börja ta betalt, men att vi kan utöka hämtningsområdet blir en positiv bieffekt av det, säger Åslin.


All ris och sly som hämtas blir till el och fjärrvärme i kraftvärmeverket.


En fast och en rörlig avgift

Kostnaden kommer att vara uppdelad på en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften blir 600 kronor och den rörliga 20 kronor per kilometer, beräknad på avståndet till kraftvärmeverket på Varvsallén 14, enkel väg. Hemsön kommer på grund av väntetid på färja få en högre fast avgift på 1000 kr.


Beställningar som sker innan 1 juni kommer inte att beläggas med avgift även om hämtningen sker efter 1 juni.


Förutsättningar för hämtning

Enda förändringen från 1 juni är att hämtning kan ske inom hela Härnösands kommun. Tidigare förutsättningar för hämtning kommer i övrigt fortsätta att gälla:


  • Materialet måste ligga vid farbar väg.
  • Materialet får inte ligga under ledningar eller liknande på grund av kranen på lastbilen.
  • Mängden måste uppgå till cirka 20 m3.
    Exempelvis längd 5 meter, bredd 2 meter, höjd 2 meter.
  • Längden på materialet får vara max 5 meter.


Hämtning sker samordnat med våra andra transporter. Det innebär att vi anpassar hämtning till våra andra körningar och försöker samordna i så stor utsträckning som möjligt.


Boka hämtning

Om du vill boka hämtning av ris och sly går du in på vår webbsida och fyller i ett formulär. Därefter kontaktar vi dig inom ett par veckor om när vi kommer och hämtar.


Du hittar formuläret här.