Nya avtalsvillkor för dig som elnätkund

Från 1 augusti gäller nya allmänna avtalsvillkor för alla våra elnätkunder; privatpersoner såväl som näringsidkare. Avtalsvillkoren som arbetas fram av elnätföretagen via branschföreningen Svensk Energi och Konsumentverket är i huvudsak desamma som tidigare.

Alla som innehar ett elnätabonnemang och därmed får en elnätfaktura omfattas av förändringen.


- De allmänna avtalsvillkoren har uppdaterats, många av ändringarna är en direkt följd av ändringar i ellagen exempelvis till följd av energieffektiviseringsdirektivet, säger Per Mellberg, affärsområdeschef för Elnät på HEMAB.


De nya avtalsvillkoren finns publicerade här på vår webbsida. Vill du ha dem skickade till dig ordnar vi gärna det. I så fall ber vi dig att fylla i formulär som finns här.