Nya återvinningscentralen kommer att heta Härnösands Kretsloppspark

Härnösands Kretsloppspark som just nu byggs på Jägaregatan i Härnösand kommer att öppna i juli och bemannas av personal från Arbetslivsförvaltningen enligt ett avtal som tecknats mellan HEMAB och Härnösands kommun.

Samtidigt som Härnösands Kretsloppspark öppnar kommer den idag så populära Miljöcentralen på Jaktstigen att stänga.


- Byggnationerna pågår för fullt och Skanska har meddelat att man ska vara klar i juli, säger projektledare Jan Lundgren på HEMAB. Det innebär att vi kommer att kunna öppna Härnösands Kretsloppspark för besökare i sommar. Officiell invigning kommer att ske till hösten.


- Härnösands Kretsloppspark kommer utöver att vara en komplett återvinningscentral även att innehålla ett så kallat återbruk där den enes ej längre önskvärda saker kan lämnas och bli någon annans nyttoföremål. Satsningen är efterfrågad och ligger i tiden, säger Lundgren.


Arbetslivsförvaltningen vid Härnösands kommun kommer att bemanna anläggningen med kundvärdar och arbetsledande personal. Just nu råder febril aktivitet med planering.


- Härnösands Kretsloppspark blir ytterligare en så kallad Arena för oss, säger Sig-Britt Ahl förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen vid Härnösands kommun. Det innebär att arbetslösa vuxna och ungdomar samt människor med särskilda behov ska kunna få sysselsättning. Just nu pågår planering inför öppnandet, bland annat genom utbildning av personal.


Ett avtal har nu tecknats mellan HEMAB och Härnösands kommuns arbetslivsförvaltning. Avtalet reglerar ansvar, arbetsfördelning och service.


- Man kan säga att vi köper och säljer tjänster av varandra likt ett nollsummespel, men det är viktigt att ha klara avtal för att båda parter ska veta vilka åtaganden man har, säger Sig-Britt Ahl. Idag har vi skrivit under samarbetsavtalet och det känns riktigt spännande.


- Tanken med Härnösands Kretsloppspark är ökad återanvändning och återvinning genom långtgående kretsloppstänkande, säger Ingemar Forzelius VD HEMAB. Detta kommer att bli ett ordentligt lyft jämfört med nuvarande anläggning, Miljöcentralen, som togs i bruk 2004. Med avtalet som idag tecknats finns goda förutsättningar för att detta kommer att bli något riktigt bra.


Fakta Härnösands Kretsloppspark:

  • Säkerhetsaspekter samt ökad kundservice har format anläggningen.
  • Ökade öppettider: Måndag-fredag kl. 09-19 samt lördagar kl. 11-14
  • Öppnar juli 2013 (invigning hösten 2013)
  • Investering 17 miljoner kronor
  • Komplett återvinningscentral med återbruk. Allt avfall kan lämnas samt även saker man vill bli av med som kan bli någon annans nyttoföremål.
  • Kundbemötande och värdskap bemannas av Arbetslivsförvaltningen.
  • Adress Jägaregatan (granne med bland annat Edmolift AB)


Ytterligare information:

Härnösand energi & miljö AB

Jan Lundgren - projektledare

Mobil: 070-639 68 40


Härnösand energi & miljö AB

Ingemar Forzelius - VD

Mobil: 070-606 88 16


Härnösands kommun

Sig-Britt Ahl - tf förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen

Mobil: 070-210 70 20


Tidigare nyheter om Härnösands Kretsloppspark:

Nu har arbetet med nya Miljöcentralen startat (6 mars 2013)

Skanska bygger nya Miljöcentralen med återbruk (10 december 2012)


Stödmuren där de nedsänkta containersen ska stå är på plats. På ovansidan (till höger om stödmuren i bild) kommer besökarna att köra med sina bilar då de slänger avfall samt är på väg ut från Härnösands Kretsloppspark. Foto: Andreas Einarsson.