Nu utför vi underhållsbesiktning

Under perioden 16 maj till 1 juni genomför vi underhållsbesiktning av elnätet i tre områden.

Först ut är Kronholmen, följt av Älandsbro och Murberget. Under besiktningen kontrolleras bland annat att nätstationer, kabelskåp och elstolpar lever upp till våra säkerhetskrav samt att de håller fortsatt funktionalitet för säkerställande av en god elleverans.

Besiktningsarbetet är inte kundpåverkande och utförs av Svensk linjebesiktning.

 

Frågor

Kontaktperson HEMAB
Krzysztof Lukaszewicz, underhållstekniker
0611-55 75 89