Nu underhållsbesiktigar vi elnätet

Med start den här veckan genomför vi inspektioner i Härnösands ytterområden.

Syftet med besiktningen är att inspektera elnätet efter rötskador och allmänt underhåll. Detta är ett led i att ytterligare säkra leveranserna och minimera riskerna för framtida störningar.

Besiktningen kommer genomföras av Svensk Linjebesiktning AB och Kraftservice i Norden AB. Besiktningsmännen kommer kunna legitimera sig om du stöter på dem i skog och mark.

Har du frågor om besiktningen?
Kontakta Krzysztof Lukaszewicz, Underhållsingenjör på HEMAB på telefon: 070-190 51 66.

Sten och Kent från Svensk Linjebesiktning AB

Jimmy och Henric från Kraftservice i Norden AB


Var sker besiktningen?

Under perioden 2019-05-20 till 2019-08-30 genomförs besiktningen i följande områden:

 • Billsta
 • Boda
 • Bredåkersviken
 • Brunne
 • Brån
 • Byn
 • Bölen
 • Dala
 • Dunderkläpp
 • Grofjäll
 • Gåltjärn
 • Hemre
 • Hanaberg
 • Hårsta
 • Hällenyland
 • Kalsvedjan
 • Lenånger
 • Lillroten
 • Lockeby
 • Mark
 • Nabben
 • Nyland
 • Näggerd
 • Skjolsta
 • Smöråker
 • Solberg
 • Starred
 • Stigsjö kyrka
 • Storroten
 • Sunne
 • Södergård
 • Sörmark
 • Uland
 • Ultrå
 • Vike
 • Vikeroten
 • Västerbrån
 • Älgsjö
 • Öje
 • Östanvik
 • Österbrån