Nu röjer vi kraftledningsgator

För att trygga leveranssäkerheten av el kommer vi fortsätta röja ledningsgator i de västra delarna av vårt verksamhetsområde.

Vi genomför kontinuerligt underhåll av våra elledningar och där ingår att hålla ledningsgatorna fria från sån växtlighet som kan orsaka driftstörningar.

 

- Vi tar både bort träd och sly i ledningsgatan och sådana träd som är utanför ledningsgatan men som kan bedömas orsaka driftstörningar vid storm eller snöfall, konstaterar Katarina Fundin, ansvarig för skogsfrågor på HEMAB.

 

Det aktuella området sträcker sig från Gåltjärn i norr till Risnäset i söder samt österut mot Smöråker, upp mot Älandsbodarna och västerut mot Storroten, upp mot Bro­dalen. Kartan nedan visar vilka kraftledningar som berörs. Röda ledningar visar högspänningsledningar och blå visar lågspänningsledningar. Klicka på kartan för att få upp den som en större pdf.

 

Frågor

Berörda fastighetsägare har fått brev med information. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 0611-55 75 00 eller skog@hemab.se.

Klicka på bilden för att få upp den som större pdf.

Fakta röjning

All högväxande vegetation, exempelvis gran, tall och björk kommer att röjas ner i kraftledningsgatan. Även träd utanför kraftledningsgatan som bedöms kunna förorsaka driftstörningar vid storm eller snöfall kan komma att fällas.

I trädgårdar kommer mindre ansningar av träd och buskar att ske, om behov föreligger för att säkra person- och/eller leveranssäkerheten. Fällda träd och buskar tillhör markägaren.