Nu röjer vi kraftledningsgator

För att trygga leveranssäkerheten av el kommer vi fortsätta röja ledningsgator i de norra och östra delarna av vårt verksamhetsområde.

Vi genomför kontinuerligt underhåll av våra elledningar och där ingår att hålla ledningsgatorna fria från sån växtlighet som kan orsaka driftstörningar.

- Vi tar både bort träd och sly i ledningsgatan och sådana träd som är utanför ledningsgatan men som kan bedömas orsaka driftstörningar vid storm eller snöfall, säger Emma Sjödin, ansvarig för skogsfrågor på HEMAB.

Det aktuella området utgörs av Utansjö och norrut (till Storsela och Hansjön) samt Åbordsön, Hemsön och Lungön. Kartorna nedan visar vilka kraftledningar som berörs. Röda ledningar visar högspänningsledningar och blå visar lågspänningsledningar. Klicka på kartorna för att få upp dem som större pdf.

Frågor

Berörda fastighetsägare har fått brev med information. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 0611-55 75 00 eller skog@hemab.se.

Fakta röjning

All högväxande vegetation, exempelvis gran, tall och björk kommer att röjas ner i kraftledningsgatan. Även träd utanför kraftledningsgatan som bedöms kunna förorsaka driftstörningar vid storm eller snöfall kan komma att fällas.

I trädgårdar kommer mindre ansningar av träd och buskar att ske, om behov föreligger för att säkra person- och/eller leveranssäkerheten. Fällda träd och buskar tillhör markägaren.

Överblicksbild över röjningsområdet. Klicka på bilden för att få upp den som större pdf.

Område Nord. Klicka på bilden för att få upp den som större pdf.

Område öst - "öarna". Klicka på bilden för att få upp den som större pdf.