Nu rekryterar vi ny VD till HEMAB

Vill du vara med och forma verksamheten utifrån visionen


”Vi skapar innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand”?

Arbetsområde

VD för HEMAB är ett uppdrag med höga krav på affärsmässighet och långsiktighet i ekonomiska överväganden, arbetsmiljö, miljöhänsyn och hållbarhet. Uppdraget inrymmer stort ansvar men också fantastiska möjligheter att jobba för att vara en god samhällsaktör där hållbart företagande och etiska förhållningssätt bidrar till samhällsutvecklingen.

 

Som VD hos oss ansvarar du för att i dialog med styrelsen driva och leda de företagsgemensamma strategiska frågorna i enlighet med vår vision. Du sköter den löpande förvaltningen i bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Du leder bolagets verksamhet och beslutar, med stöd av ledningsgruppen, om företagsgemensamma riktlinjer och regler med målet att bedriva en affärsmässig verksamhet enligt ägarens direktiv och bolagets Affärsplan.

Läs gärna mer om verksamheten på www.hemab.se Länk till annan webbplats.


Bakgrund och kvalifikationer

Vi söker dig som är en strategisk, tydlig och erfaren ledare med lämplig akademisk utbildning i grunden.

Du har flerårig erfarenhet av att vara chef på hög nivå inom en liknande verksamhet, där ledning genom andra chefer varit naturligt.


Vi vill att du har förmågan att gå från ord till handling och som ledare få andra att växa. Du inspirerar och motiverar chefer och medarbetare att utföra sina uppdrag i relation till övergripande mål och fattade beslut genom att på ett realistiskt vis sätta mål för respektive affärsområde.

Du har förmågan att skapa goda relationer på olika nivåer, såväl internt inom den egna organisationen som med våra kunder och andra externa samarbetspartners för att identifiera och säkerställa lösningar som gynnar verksamheten och utvecklar den mot uppsatta mål. Presentation och dialog internt och externt är en viktig del i arbetet därför vill vi att du kan uttrycka dig enkelt och tydligt i både tal och skrift.

 

Anställningsvillkor

Tjänsten som VD på HEMAB är på heltid och anställningsformen är tillsvidare.

Tillträde sker efter överenskommelse.

 

Kontakt och intresseanmälan

Välkommen med din intresseanmälan via www.proffice.se Länk till annan webbplats. så snart som möjligt, dock senast 2 oktober 2016.

 

För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Inger Bydén på 070-270 21 48 eller via mail inger.byden@proffice.se


Organisations-/företagsbeskrivning

Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, är ett kommunägt företag med 139 anställda och en omsättning på 300 Mkr. Verksamheten omfattar bland annat vatten, elnät, återvinning, fjärrvärme, biogas och vindkraft.

 

HEMAB ska i samverkan med andra bidra med insatser för utmaningar i vår tid, till exempel gällande ungdomsarbetslöshet och integration.


HEMAB ska engagera sig i utvecklingsarbete och kompetensutveckling som stöder utveckling av nya energilösningar. Vi ger inspiration för nytänkande i hållbarhetsfrågor där mångfald- och jämställdhetsperspektivet aktivt ska finnas med.

 

Våra tre kärnvärden är personligt ansvarstagande, lokal närvaro och samverkan vilket ska leda till kostnadseffektivitet, långsiktighet och störningsfria leveranser.

Personligt ansvarstagande innebär mod, delaktighet och målinriktning. Det innebär för oss att vi tillsammans ska ha modet att förändras och förändra samt att våga söka nya utmaningar utan att tappa fokus på målet.

Klicka för att komma till annonsen på Proffice webbsida