Nu kan du lämna textilier på Kretsloppsparken

Att slänga textil är resursslöseri. Vi vill skapa förutsättningar för att textilier återanvänds och återvinns, istället för att de slängs i soporna.

Det har länge varit möjligt att lämna textilier till återbruk på Härnösands kretsloppspark. Nu kan du även lämna dem till återvinning.

 

Om du inte vill lämna textilier på Återbruket, eller om du har textilier som är för slitna för att återbrukas, så kan du nu lämna dem i en container för återvinning istället, säger Veronica Ström Uotela på Härnösands kretsloppspark.

 

Många aktörer samverkar

Det finns många aktörer som verkar för mer återbruk och återvinning av textilier. Naturvårdsverket, klädproducenter, miljöorganisationer och myndigheter vill tillsammans utveckla kunskap och lösningar för att minska det textila avfallet och öka återbruket. HEMAB vill också dra sitt strå till stacken.

 

- Med rätt teknikutveckling kan den nordiska regionen bli världsledande på textilåteranvändning och återvinning. Vi vill gärna vara med och bidra i det arbetet, säger Ström Uotela.

 

Exempel på textilier som kan återvinnas är dukar, kläder och gardiner.

 

Fakta om textilier

2014 var inflödet till Sverige av kläder och textil 128.000 ton, vilket är 13,1 kilo per person. Av dessa slängs cirka 8 kilo i soporna.

 

Konsumtionen av textilier står för 2-3 procent av svenskarnas utsläpp av växthusgaser, sett ur ett konsumtionsperspektiv.Konsumtionsperspektivet tar hänsyn till den totala miljöpåverkan, "från vaggan till graven". Till exempel räknas alla utsläpp i samtliga produktionssteg med och hänsyn tas även till export och import.
(Källa: Naturvårdsverkets rapport Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan, 2010)

 

Läs mer om textilavfall på Naturvårdsverkets webbsida. Länk till annan webbplats.