Nu har södra Härnön tillgång till kommunalt vatten och avlopp

2016 började vi arbetet med att bygga ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp på södra Härnön. Nu är arbetet klart och vi har både börjat inspektera LTA-stationer och installera vattenmätare.

Två nöjda kunder utmed Södra sundet är Viveka och Per Olof Meander från Stockholm. De har sommarstuga i Solumshamn och är väldigt nöjda med att det nu finns kommunalt vatten och avlopp indraget.

- Det känns skönt och veta att vi kan komma hit mitt i vintern och att vi slipper använda utedasset, konstaterar Per Olof.

Paret tycker också att det har funkat bra under arbetets gång och att informationen inför inkopplingen på VA-nätet har varit bra.

- All kontakt vi har haft med såväl HEMAB som deras entreprenör har fungerat bra. Informationspärmen som vi fick utskickad inför inkopplingen var toppen.

Smarta vattenmätare

Alla hushåll som har valt att ansluta till det kommunala vattenledningsnätet får nu en vattenmätare installerad och de som har LTA-stationer* får även dessa inspekterade inför driftsättning.

Innan en vattenmätare kan installeras behöver fastighetsägaren ordna med en mätarplats efter konstens alla regler och sedan kontakta HEMAB för att få mätaren installerad. Tobias Nordling från HEMAB är på plats och installerar den första vattenmätaren och han är mycket nöjd med hur kunden har förberett platsen för vattenmätaren.

- Det här är ett riktigt skolexempel på hur vi vill att det ska se ut, säger Tobias Nordling. Det här ger goda förutsättningar för att mätaren ska hålla länge.

Vattenmätaren som installeras på södra Härnön tillhör den nya typen av ”smarta” mätare som vi på HEMAB sakta men säkert håller på att byta ut de gamla mätarna mot.

- Med den här typen av mätare behöver kunden inte skicka in några mätvärden utan vi kan läsa av den på distans. Det gör i sin tur att vi får den exakta vattenförbrukningen istället för en uppskattad förbrukning som det blir med de gamla mätarna, konstaterar Nordling.

Från projekt till driftläge

Våra nya kunder på södra Härnön har i dagarna fått sin förbindelsepunkt aviserad och återställningsarbetet är i stort sett klart. Därmed övergår södra Härnön från att vara ett projekt till att gå in i driftläge. Alla frågor kring vatten och avlopp i området ställs därmed till oss på HEMAB. Det som återstår nu är att skriva nöjdförklaringar mellan HEMAB och berörda fastighetsägare och vägföreningar. Ett arbete som redan påbörjats.

Tobias Nordling från HEMAB fick den trevliga uppgiften att installera den första vattenmätaren på södra Härnön

Johan Mattinson från leverantören Svensk Kommunalteknik inspekterar en LTA-station innan inkoppling