Nu förbättras Vårdkasvägen

HEMABs två nya vindkraftverk kommer allt närmare ett förverkligande och vissa av de synergieffekter och lokala förbättringar som följer av projektet börjar nu synas.
— Arbete med skogsröjning har pågått en tid och idag börjar grävmaskiner arbeta med upprustning av Vårdkasvägen, säger projektledare Pär Marklund. Upprustningen kommer, förutom att möjliggöra de transporter som krävs för vindkraftverken, även medföra ökad tillgänglighet till friluftsområdet till gagn för Härnösandsborna.

Förberedelserna inför etableringen av utökad vindkraft i anslutning till Vårdkasen har varit omfattande. Den tidplan som beslutats innebär att anläggningen, med två nya vindkraftverk, ska tas i drift senast under år 2012. Detta bedöms i dagsläget vara fullt realistiskt.

— Går allt som det ska har vi en detaljerad tidplan för genomförandet klar under första kvartalet år 2011, säger Marklund. Fram till dess arbetar vi bland annat med några av de förbättringar i området som vi skissat på.