Nu drar vi el till de nya vindkraftverken

I augusti påbörjas arbetet med att resa de två nya vindkraftverken på Spjutåsberget och nu förbereder vi anslutningen till elnätet. Arbetet utförs ibland under besvärliga förhållanden och vi ber om visad hänsyn vid dessa platser.

- Just nu befinner vi oss vid Ed och jobbar oss bort mot Fröland. Det är nog en av de trängsta platserna där vi gräver just nu, säger Magnus Eriksson, Entreprenadchef på Elnät.

För att uppmärksamma främst bilister på att arbete pågår, sitter banderoller uppsatta i anslutning till grävplatserna, för att upplysa om arbetet och uppmana till försiktighet.

- Liksom alla som jobbar på och i anslutning till vägar så jobbar vi ibland i utsatta lägen. Därför ber vi om visad hänsyn och att man säker farten när man passerar, säger Magnus Eriksson.

Fortsatt arbete hela sommaren

Arbetet med anslutningen till vindkraftverken pågår fram till månadsskiftet juni/juli och efter det kommer vädersäkringsarbetet ta över.

- Vi kommer befinna oss i Fröland större delen av sommaren och gräva ner luftledningar, konstaterar Eriksson. Det är en del av vårt arbete med att drift- och vädersäkra elnätet.

Stort tillskott av lokalproducerad el

När de nya vindkraftverken driftsätts senare i år kommer de tillföra upp till 28 000 megawattimmar ny lokalproducerad el, vilket motsvarar cirka 10 procent av Härnösands förbrukning. Med dessa två vindkraftverk kommer HEMAB att ha en egen förnybar elproduktion motsvarande 25 procent av Härnösands totala elbehov.

Kartan visar området mellan Ed och Fröland. Rödmarkeringen visar var grävning pågår för tillfället.

Tack för att du visar hänsyn i trafiken vid våra arbetsplatser.