Nu byter vi utloppsledning vid reningsverket i Kattastrand

Idag, måndag den 22 oktober, inleds arbetet som beräknas pågå under cirka två veckor.

Vid reningsverket i Kattastrand passerar dagligen stora mängder spillvatten som renas för att sedan släppas ut i södra Sundet. Nu har den befintliga utloppsledningen gjort sitt varför en ny behöver komma på plats.

– Den nya utloppsledningen kommer anslutas under pågående drift vilket ställer höga krav på både planering och genomförande, säger Tobias Sjöstrand, AO-chef Vatten. Vi kommer ta både båtar och dykare till hjälp och ett antal större entreprenadmaskiner kommer vara synliga vid strandkanten.

Inga kunder berörs

Eftersom bytet sker under pågående drift blir inte processen påverkad och inga kunder kommer beröras.

– Arbetet ska inte vara kundstörande men viss grumlighet i vattnet kommer uppstå vid de schaktarbeten som behöver göras, säger Sjöstrand. För att begränsa grumlingen till det faktiska arbetsområdet kommer entreprenören lägga ut en siltgardin vilket enklast kan beskrivas som en lodrät avskärmning för partiklar i vattnet.

Den nya utloppsledningen beräknas driftsättas direkt i samband med arbetets färdigställande.