Nu byggs pulkabacken på Vårdkasen

Projektet är ett samarbete mellan HEMAB, Härnösands kommun och Härnösands Alpina klubb och finansieras av vindkraftpengar från HEMAB. Pulkabacken ska vara klar att använda för alla som vill lagom till vintern.

Vid byggandet av den två nya vindkraftverken på Solumsklinten och Bräntberget öronmärkte HEMAB 1 procent av investeringen på 64 miljoner kronor, det vill säga 640 000 kr, till riktade satsningar på friluftsliv i Vårdkasen området.

- Pulkabacken kostar 70 000 kronor så det finns mycket kvar av vindkraftpengarna som avsatts, säger Andreas Einarsson på HEMAB.  Men det här är, näst efter vägbelysningen och uträtade kurvor utmed del av Vårdkasvägen, den första tydligt synbara satsningen som tillför området mervärden i spåren av vindkraftprojektet.


- Byggandet av pulkabacken är ett skolboksexempel över hur vi tycker de avsatta pengarna ska användas, säger Einarsson. Kommunen beaktar ett helhetsperspektiv för Vårdkasen, Härnösands Alpina ser behovet och har lagt ner mycket ideellt arbete medan HEMAB betalar byggandet.

Per Sander är ordförande i Härnösands Alpina klubb:

- Placeringen av pulkabacken i direkt anslutning av klubbstugan gör den till ett perfekt komplement för gästande barnfamiljer med barn i olika åldrar, säger Per Sander, ordförande Härnösands Alpina. Pulkabacken ska bli ett attraktivt och säkert alternativ för alla besökare. Vi vill tacka HEMAB och Härnösands kommun för den välvilliga finansieringen och förarbetet.

Bertil Ericsson är fritidschef vid Härnösands kommun:

- Ett stort behov blir nu tillfredsställt, vilket känns jätteroligt, säger Bertil Ericsson. Det finns ytterligare förslag på utveckling av både sommar- och vinteraktiviteter på Vårdkasen, allt för att berget ska myllra av liv året runt. Det ska bli spännande att se vilken som blir nästa satsning, säger Ericsson.

I samband med investeringsbeslutet om ny vindkraft beslutades även om årliga pengar till friluftslivet i området på 1 procent av bruttointäkterna från vindkraftverken, vilket motsvarar 70-100 tusen kronor per år beroende på nivån på försäljningspris på el och elcertifikat.

- Formerna för nyttjandet av de årliga pengarna är inte fastställda, men tanken är att de bland annat ska kunna användas för att säkerställa drift av friluftsinvesteringar som genomförs i området, säger Einarsson. Tills vidare kommer dessa årliga pengar att fonderas av oss.