Nu byggs Återbruket upp igen

Nu är det klart med hur uppbyggnaden av det gamla Återbruket på Härnösands Kretsloppspark ska se ut. Detta efter att HEMAB och Härnösands kommun omförhandlat och slutit ett 5-årigt avtal som innebär att Arbetslivsförvaltningen ska bedriva och utveckla verksamheten vid Kretsloppsparken de närmsta åren.

Det kommer bli ett liknande upplägg som tidigare, med Återbruk på nedre plan i byggnaden och utrymmen för personal och Arbetslivsförvaltningens verksamhet på övervåningen.


- Byggnaden blir nu anpassad efter Arbetslivsförvaltningens verksamhet, säger Joakim Nordqvist, affärsområdeschef Återvinning. Den största skillnaden är att det nu blir en byggnad anpassad till verksamheten istället för tvärt om, som det var tidigare, konstaterar han.

Den nya byggnaden för Återbruket kommer vara anpassad efter verksamheten och inte tvärt om, som det var tidigare, säger Joakim Nordqvist.

Den nya byggnaden för Återbruket kommer vara anpassad efter verksamheten och inte tvärt om, som det var tidigare, säger Joakim Nordqvist.

Byggstart i augusti

Ett förfrågningsunderlag till upphandling av bygget går ut den 12 juni, med anbudsstopp i början av juli. Planen är att bygget ska kunna starta vecka 32 och att allt ska vara klart vecka 8, 2016.


- Byggnaden kommer ligga på samma plats som tidigare, men med ett något justerat utseende, säger Nordqvist. Det blir mer ljusinsläpp och en mer välkomnande personalentré på den nya byggnaden. Det här kommer bli jättebra, säger han.


Byggnaden med Återbruk, kontor, matsal och omklädningsrum totalförstördes i en brand natten till 10 november förra året.


- Det har känts tufft att arbeta med resterna efter branden precis intill, så vi har verkligen sett fram emot det här. Nu kan vi snart fortsätta utveckla verksamheten i en ny, fräsch byggnad, säger Veronica Ström Uotela som är arbetsledare vid Härnösands Kretsloppspark, anställd av Arbetslivsförvaltningen.

Invigning i anslutning till Återbruket 2013

Invigning i anslutning till Återbruket 2013

Återbruket på Härnösands Kretsloppspark totalförstördes i branden 2014

Återbruket på Härnösands Kretsloppspark totalförstördes i branden 2014