Nu återupptas transporterna av aska

Nu inleds nästa fas i arbetet med att forsla aska från Överskog till Älands återvinningsanläggning.

I höstas påbörjades arbetet med att 30 000 ton aska fraktades till Älands återvinningsanläggning och placerades under ett tätskikt bestående av en åldersbeständig gummiduk och ett jordlager. I slutet av vecka 21 återupptas nu transporterna då ytterligare 20-30 000 ton aska ska få säker förvaring i Äland.


- Vi räknar med att arbetet ska ta cirka 6 veckor, säger Joakim Nordkvist, affärsområdeschef på Återvinningen, men vi lägger stor vikt vid att transporterna och mottagningen ska göras på ett metodiskt och tryggt sätt. Vi har bra rutiner och erfarenhet av att ta emot den här typen av avfall och vi har hela sommaren på oss så vi tänker inte stressa, säger han.


Tung trafik på området

Under transporttiden kommer mycket tung trafik vara i rörelse på Älands återvinningsanläggning. Därför rekommenderar vi våra kunder att istället åka till Härösands kretsloppspark i den mån det är möjligt. Ett brev har skickats till närboende i området med information om transporterna.


Läs mer om förvaringen i vår tidigare nyhet. Länk till annan webbplats.


Kontaktpersoner

Härnösand Energi & Miljö AB Joakim Nordkvist - Affärsområdeschef Återvinning Mobil: 070-669 79 85
E-post: joakim.nordkvist@hemab.se


Härnösand Energi & Miljö AB Andreas Einarsson - chef för Kommunikation och Externa relationer
Mobil: 070-657 75 26
E-post: andreas.einarsson@hemab.se