Nu återupptar vi arbetet på Spjutåsberget

Nu är det nära! Vecka 34 börjar vår leverantör, Siemens Gamesa, etablera sig med bodar och kranar för att inom ett par veckor kunna påbörja installationen av de två nya vindkraftverken på Spjutåsberget. Två verk som kommer att tillföra så mycket förnybar el att vi totalt kommer kunna täcka 25 procent av Härnösands totala elbehov.

Inom kort rullar transporterna med vindkraftsdelar in på området. Pär Marklund, Projektledare på HEMAB, som även var med när de två tidigare vindkraftverken byggdes på Solumsklinten och Bräntberget, ser fram emot att se de två nya verken i drift.

- Det känns fantastiskt att vi äntligen har kommit till den här dagen. Planeringsarbetet har pågått i flera år med utredningar, vindmätningar och samråd med mera. Vindläget är mycket bra på den här platsen, så nu ser vi fram emot att sätta igång med installationen, säger Pär Marklund.

Vad innebär de två nya verken för HEMAB och Härnösand?

- Med ny, utvecklad vindkraftteknik får vi en betydligt högre produktion i dessa två vindkraftverk jämfört med de två som redan finns på Vårdkasen. De kommer att kunna producera upp till 24 000 MWh, vilket innebär att HEMAB kommer att ha en egen, förnybar elproduktion motsvarande cirka 25 procent av Härnösands totala elbehov. Vi ska bidra till ett hållbart Härnösand och det här är en av de insatser vi gör i det arbetet.

Hur påverkas miljön på Spjutåsberget av de nya vindkraftverken?

- Vi har gjort en miljökonsekvensbeskrivning som underlag för tillståndsansökan och i samband med det har bland annat natur-, fornminnes- och fågelinventeringar genomförts. Vi har anpassat anläggningens utformning för att minimera intrång och påverkan. När verken är på plats blir det såklart en viss förändring av landskapsbilden, men detta finns också med i bedömningen när vi sökt tillstånd.

Kommer det låta mycket från vindkraftverken?

- Ljudnivån vid bostadshus får inte överstiga 40 decibel och den gränsen ska vi enligt gjorda beräkningar klara med god marginal. Vi kommer också att följa upp detta under första driftsåret för att kontrollera att vi håller oss inom marginalerna.

Kommer det göras några satsningar på friluftslivet i området?

- Det kommer att öronmärkas pengar för satsningar på friluftsliv och andra angelägna allmänna intressen i området. Det har vi gjort i flera år på Vårdkasen med så kallade vindkraftspengar, och det har varit mycket uppskattat av de föreningar som har sökt och fått pengar till sin verksamhet. Exakt utformning av systemet för fördelning av medel utvärderas för närvarande.

När kommer installationen vara klar?

- Själva bygget, installationen, ska vara klar i september och verken driftsätts i oktober. Efter det ska leverantören utföra tillförlitlighetsprover innan verken lämnas över till oss. Senast i början av december ska allt vara klart.

Vindkraftverken i siffror

Tornhöjden är 114 meter medan rotorns diameter är hela 132 meter på respektive verk. Årsproduktionen på 12 GWh (12 miljoner kWh) per verk bidrar med 10 procent till de totalt 25 procent av Härnösands elbehov som HEMABs förnybara elproduktion utgör. Generatorn har en max effekt på 3,5 MW (3 500 kW).