Nu återstartar efterlängtade utbildningar

Efter ett par års uppehåll återkommer de yrkesförberedande Elkraft- och Kraft & Värmeteknikerutbildningarna till Härnösand.

Det är Heta Utbildningar i Härnösand som beviljats att starta utbildningarna igen. De bedriver yrkeshögskoleutbildning som är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.

Detta är ett mycket glädjande besked för Härnösand och för oss på HEMAB som genom åren av samarbeten med utbildningen på nytt får chansen att bidra, säger Andreas Einarsson, chef för Kommunikation och Externa relationer. Dessutom är det frågan om en potential att få viktig och kompetent arbetskraft från dessa utbildningar.

Utbildningarna, som startar hösten 2018, löper över fyra terminer och är studiemedelsberättigade. Ansökan öppnar den 12 februari.

Vill du veta mer?

Se Heta Utbildningars hemsida för behörighetskrav, kursprogram och ansökan.länk till annan webbplats