Nu är första jorden klar från Västernorrlands enda anläggning för jordbehandling

På Älands avfallsanläggning är nu den första biosanbehandlade jorden klar att användas för att täcka den gamla deponin.
Den förorenade jorden kom till Älands avfallsanläggning under vinter-halvåret 2008/2009. Just nu pågår lastning och transport av jorden, som väger cirka 5000 ton.

Arbetet är omfattande och beräknas ta cirka 1,5 veckor och utförs av NCC på uppdrag av HEMAB. Den hjullastare som används i arbetet kan hantera mellan 10 och 12 ton vid varje lastning.
 
Behandlingen av förorenad jord på Älands avfallsanläggning sker i samarbete med SAKAB.

Mer information


Du kan läsa mer om vår behandling av förorenad jord och Älands avfallsanläggning via rubriken Renhållning i menyn till vänster.
5000 ton färdig jord är nu klar att användas.  Foto: Veronika Ström Uotela

5000 ton färdig jord är nu klar att användas. Foto: Veronika Ström Uotela

För att klara av det omfattande arbetet tar vi hjälp av NCC. Den stora hjullastaren är en modell L 220 (de bakre hjulen är cirka 170 centimeterhöga). Den bredvid är en L70. Foto: Veronika Ström Uotela

För att klara av det omfattande arbetet tar vi hjälp av NCC. Den stora hjullastaren är en modell L 220 (de bakre hjulen är cirka 170 centimeterhöga). Den bredvid är en L70. Foto: Veronika Ström Uotela

Här lastas tonvis med biosanbehandlad. Foto: Veronika Ström Uotela

Här lastas tonvis med biosanbehandlad. Foto: Veronika Ström Uotela