Nivån i Gådeån fortsätter att sjunka. Du kan hjälpa

Med många bäckar små kanske vi tillsammans kan hjälpa en större å. Med fortsatt sjunkande vattennivå i bland annat Gådeån vill vi gärna ge några tips om vad du kan göra för att minska din vattenförbrukning.

Att förse människor med rent vatten och sanitet är ett av de 17 globala miljömålen. HEMAB står för dricksvattenproduktionen i Härnösands kommun och de vattendomar som finns upprättade för nivåer och flöden i vattensystemet kopplat till detta följs av oss. Det finns fortfarande marginaler, även om de för närvarande inte är så stora. Vi välkomnar verkligen mer tillskott av vatten så att nivåer och flöden kan börja närma sig de normala igen.

Vad gör vi och vad kan du göra?

HEMAB har inte något problem med dricksvattenproduktionen men tillsammans kan vi göra skillnad. Varje kubik extra vatten som kan strömma genom Gådeån hjälper faunan där att må bättre. Från HEMABs sida har vi under hösten beslutat att inte genomföra några rutinmässiga spolningar av vattenledningsnätet. Det är vårt lilla bidrag i sammanhanget. Men eftersom vattennivån i Gådeån fortsätter att sjunka vill vi gärna ge några tips om vad du kan göra för att minska din vattenförbrukning.

Tips 1) Stäng vattenkranen när du borstar tänderna eller när du tvålar in dig. Varje minut rinner det ut cirka 6 liter vatten.

Tips 2) Duscha kortare tid. En dusch på 3 minuter motsvarar i snitt 36 liter varmvatten medan en dusch på 10 minuter förbrukar cirka 120 liter varmvatten.

Tips 3) Diska inte under rinnande vatten.

Vi på HEMAB följer utvecklingen och hoppas på mer tillskott av vatten från nederbörd så att ekosystemen inte äventyras och så att marginalerna ökar. Det är viktigt för både tryggad tillgång på dricksvatten och fungerande ekosystem.