Nedmontering av vindmätningsmast vid Spjutåsberget

Idag den 16 november på förmiddagen plockar vi ned den vindmätningsmast vi haft uppställd på Spjutåsberget. Arbetet sker med hjälp av helikopter och i samband med detta stänger vi av vägen kring masten.

Vindmätningsmasten på Spjutåsberget har funnits där sedan december 2013 och uppfördes med anledning av det vindkraftsprojekt som var planerat i området. Vindmätningarna som behövdes till det projektet är sedan en tid tillbaka insamlade, varför masten nu kan plockas ned.


Själva arbetet med nedmonteringen sker med hjälp av helikopter och görs sektionsvis av företaget Wind Tech Scandinavia. I samband med arbetet kommer vi stänga av vägen kring masten och störande ljud från helikoptern kan förekomma under tiden. Arbetet planeras pågå under förmiddagen.


Vid frågor, kontakta Krzysztof Lukaszewicz 0611-55 75 00.

 

Se tidigare publicerad information:
Resning av vindmätningsmast på Spjutåsberget Länk till annan webbplats.