Nationell reklamkampanj för fjärrvärme

I en av kampanjfilmerna berättar Svensk Fjärrvärmes VD Ulrika Jardfeldt om fjärrvärme i Sverige samt en särskild aktivitet i årets reklamsatsning.

Blommorna kördes ut med specialdesignade cyklar och överlämnades personligen till cirka 600 kunder. Mottagarna fick inte veta vem som var avsändare direkt, utan uppmanades att titta på filmen ovan. Klimatsmarta cykelbud var en del i PR-satsningen, vilken var geografiskt begränsad främst till Stockholm.

 

Vill du veta mera om fjärrvärme i Härnösand är du välkommen att ringa eller e-posta Alf Schouenke, 55 75 41.

Annorlunda kampanjaktivitet som fått positivt bemötande. Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme delade vecka 3 ut fjärrvärmeblommor till kunder, främst i Stockholm.