Något förbättrat läge i Gådeån

Sedan i somras har vattenflödet i Gådeån varit föremål för flera funderingar och tankar. Nu uppdaterar vi om läget.

Den historiskt varma sommaren med väldigt små nederbördsmängder gjorde att vattenståndet i Gådeån sänktes betydligt och detta bedömdes då av representanter för fiskevårdsområdet medföra risk för åns ekosystem.

Nu har vattenflödet återhämtat sig något men är ännu inte tillbaka helt och fullt till det normala.

Våra mätningar av vattenståndet visar att situationen är något bättre än i somras, säger Andreas Einarsson, chef kommunikation och externa relationer.

HEMAB har bidragit till att minska sin påverkan av vattenståndet genom att inte rutinmässigt spola vattenledningar och dessutom uppmana allmänheten till att hushålla med vattnet. I övrigt så följer HEMAB de vattendomar som finns upprättade för nivåer och flöden i vattensystemet kopplat till produktionen av dricksvatten.

Med risk för att i vissa lägen bli impopulär så önskar jag en riklig nederbörd i vinter så att yt- och grundvattennivåer stiger, säger Einarsson. Vi fortsätter hålla koll på hur vattenståndet utvecklas och det beror ju på vilket väder vi får framöver.