Myndighetsavgifter på elnätsfakturan i mars

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift är myndighetsavgifter som faktureras en gång per år.
Dessa avgifter är lagstadgade och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter.

Det finns tre typer av myndighetsavgifter:
 
Elsäkerhetsavgift: 7:50 kr/år inkl moms (6 kr exkl moms)
Elberedskapsavgift: 56:25 kr/år inkl moms (45 kr exkl moms) 
Nätövervakningsavgift:  3:75 kr/år inkl moms (3 kr exkl moms)

Dessa avgifter faktureras fr o m i år, 2011, en gång per år.
Avgifterna betalar Härnösand Elnät  in till Elsäkerhetsverket.
Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida Länk till annan webbplats..