Myndighetsavgifter på elnätsfakturan i mars

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift är myndighetsavgifter som faktureras en gång per år.

Dessa avgifter är lagstadgade och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter.

 

Det finns tre typer av myndighetsavgifter: 

  • Elsäkerhetsavgift: 7:50 kronor/år inklusive moms (6 kr exkl moms)
  • Elberedskapsavgift: 56:25 kronor/år inklusive moms (45 kr exkl moms) 
  • Nätövervakningsavgift: 3:75 kronor/år inklusive moms (3 kr exkl moms)

(Avgifterna ovan avser kunder med lågspänning)

 

Myndighetsavgifter faktureras en gång per år. Härnösand Elnät betalar in dem till Elsäkerhetsverket.

 

Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida Länk till annan webbplats.