Möt oss på Facebook

Välkommen att möta oss på Facebook, där publicerar vi nyheter, tävlingar, evenemang och annan information om våra verksamheter.

  - Det är ett tydligt önskemål från våra kunder att vi finns där de finns, vilket bland annat är i olika sociala medier, säger Andreas Einarsson, informations- och marknadschef.

- Vi har valt att använda Facebook, anledningen till det är att det är så pass stort, spritt och välkänt i dag. Vi är nyfikna och spända på vilken kommunikation som kommer att ske där, en del av innehållet är ju faktiskt upp till besökarna att skapa också.

Välkommen att besöka oss på www.facebook.com/hemabharnosand Länk till annan webbplats.