Mobilt kraftpaket hjälper öbor vid elavbrott

Ett helt nytt reservkraftaggregat kan försörja exempelvis Åbordsön, Lungön eller Hamnholmen en i taget, vid driftstörningar på elnätet.
Det 2,3 ton tunga aggregatet är delbart i två och möjligt att frakta med helikopter. Det gör det flexibelt att använda.

Åbordsön, Lungön och Hamnholmen försörjs med el genom sjöförlagda kablar, går de sönder kan reparationsarbetet bli tidskrävande, säger Per Mellberg, driftchef.

Men tack vare reservkraftaggregatet kan effekterna av en driftstörning minskas eftersom vi snabbt kan vara på plats med reservel medan reparationsarbetet pågår.
 
Investeringen av reservkraftaggregatet är knappt 500 000 kronor. Det är i första hand tänkt för öarna utanför Härnösand, men kommer även att användas vid planerade underhållsarbeten i elnätet.
 
Kontaktperson
Kontaktperson är Per Mellberg, driftchef, 0611-55 75 08.

Så här går det till
Filmen nedan visar helikopterlyft och återmontage av mobilt reservkraftaggregat.

HEMABs reservkraftaggregat.

HEMABs reservkraftaggregat.