Mindre brand i bränslehög

En mindre brand uppstod i dag under pågående flisning av material intill Kraftvärmeverket. Branden kunde snabbt släckas.
Den entreprenör som arbetade med flisning av material (trädgrenar etc) agerade snabbt när det torra materialet bredvid maskinen blev för varmt och började brinna.

Branden som spred sig på ett område om cirka 1 kvadratmeter släcktes snabbt med hjälp av handbrandsläckare, och fick aldrig möjlighet att sprida sig.

- Vi har haft en dialog med Räddningstjänsten och kommer under kvällen och natten att ha bevakning av området, säger Niclas Hallin, driftchef HEMAB.

Räddningstjänsten inspekterar på plats.

Räddningstjänsten inspekterar på plats.