Miljömärkning till projekt VA södra Härnön

Efter en intern revision hos Skanska har vårt VA-projekt på södra Härnön fått deras utmärkelse Grön arbetsplats – nivå silver. Utmärkelsen sätter fingret på de miljöinsatser som gjorts inom projektet.

Grön arbetsplats är Skanskas egen miljömärkning av arbetsplatser. Genom denna påverkas möjligheten att bygga med mindre miljöpåverkan, men den innebär även ett engagemang i samhället kring arbetsplatsen och initiativ till kunskapsöverföring inom grönt byggande och hållbarhet.

- Det är såklart jätteroligt att projektet har fått den här miljömärkningen, säger Johan Berg, projektledare. Vi jobbar ständigt med att ta miljöhänsyn och ser vikten av att vi har en dialog med de som påverkas av vårt bygge, så självklart känns det här som ett kvitto på att vi har lyckats med våra ambitioner, konstaterar han.

Många kriterier ska uppfyllas

För att få utmärkelsen Grön arbetsplats ska en rad kriterier uppfyllas utifrån klimat, energi, material och vatten. Exempel på kriterier är energieffektiv belysning, krav på fordon, minimerad avfallsmängd, krav på kemiska produkter, miljömärkt kaffe med mera.