Mikroproduktion i Härnösand - en solskenshistoria

Härnösand är bäst i länet på att producera solel. I kommunen finns det 20 nätanslutna solcellsanläggningar, vilket gör att Härnösand delar förstaplatsen tillsammans med Örnsköldsvik.

Intresset för nätansluten solel, även kallad mikroproduktion, har ökat kraftigt i Västernorrlands län. Enligt en sammanställning som gjorts av Energikontor Västernorrland, ökade antalet anläggningar i länet med hela 239 procent under första halvan av 2015. Sammanställningen bygger på uppgifter från samtliga sex elnätsägare i Västernorrlands län.    


Mikroproduktion handlar om produktionsanläggningar som producerar el från förnyelsebara energikällor. Förutom solljus kan energikällan även vara vind eller vatten.    


Om du önskar bli mikroproducent och producera din egen el, finns det några saker du bör tänka på innan du skaffar en produktionsanläggning. Här kan du läsa mer om villkor och förutsättningar för mikroproduktion i Härnösand: http://www.hemab.se/elnat/mikroproduktionlänk till annan webbplats.

Intresset för att producera egen el med hjälp av solenergi har ökat markant i Västernorrland under 2015.

Intresset för att producera egen el med hjälp av solenergi har ökat markant i Västernorrland under 2015.