Matavfallsinsamling i Härnösand, start 2014

Förutom separat insamling av matavfallet, som föreslås bli obligatoriskt, kommer det erbjudas kärl med flera fack som möjliggör för kunder att kunna lämna även tidningar och förpackningar fastighetsnära. Insamlingssystemet börjar införas 2014 och ska vara fullt infört 2016.

HEMABs styrelse har fattat ett inriktningsbeslut, men det är kommunfullmäktige i Härnösands kommun som slutligt beslutar om systemets införande samt nödvändig förändring av renhållningstaxan kopplat till införandet.


- Vi förordar att det blir obligatoriskt för alla kunder att sortera ut matavfall, säger Peter Häggström affärsområdeschef Renhållning. Alternativet är att ha ett frivilligt system, men utvärderingar visar tydligt att det samlas in mer matavfall i de kommuner där det är obligatoriskt.


Att vi ska samla in matavfallet i kommunen från såväl hushåll som verksamheter, istället för att som idag skicka matavfallet till förbränning, känns självklart med tanke på de miljömål och ambitioner som finns såväl lokalt som nationellt och globalt. Och HEMAB tar nu ett kliv ytterligare och erbjuder hushåll hämtning av förpackningar samtidigt för de som vill.


- Vissa kunder kanske nöjer sig med ett extra brunt kärl för matavfallet, men vår ambition är att ta ännu ett kliv och erbjuda flerfackskärl med upp till åtta fraktioner, säger Häggström. Det innebär att den som väljer den lösningen slipper böket att kånka tidningar och förpackningar till någon av alla återvinningsstationer. Vi tror detta kommer att bli en uppskattad service.


Många kommuner har sedan många år haft separat insamling av matavfall. Varför är vi i Härnösand så sena med detta?


- Idag går hushållssoporna till förbränning där energiåtervinning sker, men vi vill själklart även utvinna näringsämnen samt på sikt även biogas, säger Häggström. Vi har medvetet valt att vänta lite för att dels kunna ta del av erfarenheter från andra, dels vänta ut teknikutvecklingen för insamlingssystem samt efterbehandling. Nu känns tiden rätt för att införa ett system som blir både ekonomiskt och miljömässigt tilltalande. Biogasframställning ur matavfallet kommer i ett senare skede. Kompostering kommer att bli vår övergångslösning.


Hur tror HEMAB att detta kommer att tas emot av Härnösandsborna?


- Viss koll på attityder bland kunderna har vi utifrån våra kundundersökningar. Likväl som det finns de som efterfrågat och längtat efter separat insamling av matavfall finns det de som tycker det verkar bökigt och onödigt. Detta måste vi hantera och ha stor respekt för då vi utformar upplägget och införandet, säger Häggström. Det kommer att bli ett projekt där information och tillgänglighet från vår sida blir avgörande för ett lyckat resultat.


- Projekttiden löper över fem år varav de första åren är en omfattande utrednings- och beslutsprocess. Vår medarbetare Cathrine Edholm kommer att bli projektledare, säger Häggström. Hon har redan bidragit oerhört mycket i det inledande utredningsarbetet.

Här är exempel på de kärl som kommer att erbjudas. I upp till åtta fack kommer man utöver hushållssopor och utsorterat matavfall även att kunna lämna tidningar och förpackningar.

Så här ser den särskilda påse ut som matavfallet ska placeras i. Hållaren påsen står i kan placeras på en yta eller hängas upp och är konstruerad för god luftning av påsen och därmed avfuktning.