Mässa om förnybar energi

Den 8-9 november arrangeras en mässa kring microproduktion av el - förnybar energi på Hallstaberget i Sollefteå och HEMAB är på plats under fredagen.


Baltic Energy Project

Baltic Energy heter projektet som ligger bakom arrangemanget. Projeketet är ett samarbete mellan Västernorrland i Sverige och Österbotten i Finland och HEMAB är en projektpartner.


För att klara framtidens energiförsörjning med minimerad belastning på miljön, gäller det att hitta svar på en hel del frågor som har koppling till hela vår samhällsstruktur. Fokuskområden för projektet är därför:

  • Miljöanpassad kyla och värme
  • Mikroproduktion av el
  • Att öka intresset för energi- och klimatåtgärder


Skapar förutsättningar

Det övergripande målet är att visa på nya småskaliga sätt att producera miljöanpassad energi, samt att lyfta fram näringslivets producenter av denna energi, och på så sätt skapa nya marknader för dessa, oftast små- och medelstora företag.


Med detta som bakgrund kommer det under mässdagarna belysas ämnen som rör energiaffektivisering, omställning till förnybar energi samt olika varianter av förnybar energi som biogas, solenergi bland annat. Hugo Wikström, som driver sin alganläggning i HEMABs energipark, kommer vara en av utställarna.