Markarbetet klart för vindkraftverken på Spjutåsberget

Markarbetet är nu klart och under våren och hösten kommer vindkraftverken att färdigställas.

När vindkraftverken på Spjuåsberhet tas i drift består 25 % av Härnösands totala elförbrukning av energi från HEMABS vind och kraftvärmeverk.

Fakta om projekt vindkraft Spjutåsberget

  • Två vindkraftverk med installerad generatoreffekt på 3,5-4,5 MW
  • Årlig energiproduktion cirka 23-28 GWh (båda verken tillsammans)Rotordiameter 130-150 meter
  • Totalhöjd cirka 180 meter
  • Infrastruktur i form av nya vägar
  • Särskilda avsättningar för lokala satsningar