Manifestation för MIUN/Campus Härnösand

Lördag 9 februari klockan 12.00 i Sambiblioteket.

Rektor för Mittuniversitetet föreslår att Campus Härnösand ska läggs ner.

Förslaget kommer att föreläggas styrelsen för beslut den 18 februari.


Det finns all anledning att granska och bemöta de påståenden och analyser som rektor lägger till grund för sitt ställningstagande.


Möt upp för MIUN/Campus Härnösand!