Många strömlösa, 50 medarbetare jobbar med insatser i stormens spår.

Stormen Ivar slog till med full kraft sent på torsdagskvällen. Just nu är vi 50 medarbetare i fältarbete eller vid informationfunktion som arbetar med patrullering, avhjälpning, svara i telefon och möta kunder.

Under natten kom det in rapporter om fel på många linjer på landsbygden och arbetet med sektionering av nätet var intensivt. Elen kom tillbaka i vissa områden, men på grund av den starka blåsten kunde ingen patrullering eller felavhjälpning ske, då det var för farligt för våra montörer att vistas i ovädret.


Tusen tack för alla tips vi mottagit. Det underlättar vår arbete mycket. Vi förstår att strömlösheten medför olägenheter för många.


På fredagsmorgonen var närmare 4000 av HEMABs kunder strömlösa och all tillgänglig personal oavsett verksamhet (kundservice, administration, vatten, fjärrvärme, renhållning mm) är nu mobiliserad för patrullering och felsökning. Återställningsarbetet i fält är också påbörjat.


- Till att börja med prioriteras ledningar som är farliga för allmänheten. Därefter högspänningsledningar och ledningar som berör många kunder, säger Andreas Einarsson, Marknads- och kommunikationschef på HEMAB.


- Vi vill också åter påminna om vikten av att inte gå nära eller röra nedfallna ledningar, eftersom de kan vara strömförande, fortsätter Einarsson.


Strömavbrotten har också gett problem med vattenförsörjningen i ytterområdena. Även det är något HEMAB jobbar vidare med att lösa.


HEMAB fortsätter uppdatera om störningsläget omkring en gång i timmen via driftinfo. Du kan se och prenumerera på driftinfo här.