Många kunder fortfarande utan el

I dag på tisdagsmorgonen är fortfarande cirka 350 av våra elnätkunder utan el.  För aktuella uppdateringar se Driftinfo / Felanmälan här på hemsidan.
Vi har för närvarande närmare 30 personer (framför allt personal som kapar och fäller träd som fallit på elledningarna) och flera traktorgrävare ute i terrängen där arbete pågår med felsökning och reparation. I några områden där det är möjligt har vi placerat ut reservkraftaggregat som tillfällig lösning.

Vi beklagar verkligen den besvärliga situationen som drabbade kunder befinner sig i och gör allt vi kan för att åtgärda kvarstående fel så snabbt som möjligt.