Lyckat test av transportvägen

Nu har transportföretaget som anlitats för höstens frakt av vindkraftverken till Vårdkasen klart för sig hur de ska ta sig fram genom Härnösand.
Trailern som mäter ungefär 50 meter med den utstickande lasten snirklade sig fram genom Härnösands korsningar, rondeller och broar igår. Många nyfikna Härnösandsbor bevittnade testet och i korsningen Storgatan-Brunnshusgatan vart det en spontan applåd då chauffören med millimeterprecision lyckats backa runt hörnet vid Bodéns elaffär i riktning mot Simhallen.

- Nu har transportföretaget hittat alla de åtgärder och anpassningar som behöver göras tillfälligt i trafikmiljön, säger Pär Marklund projektledare på HEMAB. Det handlar om att flytta några vägskyltar och fylla med grus mot några kantstenar och enstaka diken. I stort var det ett lyckat test.

De två vindkraftverken kommer vart och ett att bestå av ett flertal stora lastbilstransporter, vilka samtliga ska framföras längs den nu testade vägen.

- Det var fascinerande att se den skickliga navigeringen med detta jättefordon och vi fick en föraning om hur stort intresset kommer att kunna bli från allmänheten då de riktiga transporterna ska ske i höst, säger Andreas Einarsson informationschef på HEMAB.

Provkörningen startade i Härnösands hamn dit vindkraftverken med stor sannolikhet kommer att skeppas i november 2011.

Trafikplats Saltvik vid utfarten på E4 söderut.

Från E4-korsningen vid Polishuset har transportföretaget två alternativ; att backa eller köra rättvända. Vilket alternativ som väljs får vi se i november.

Storgatan på Mellanholmen utanför Technichus.

Korsningen Storgatan-Brunnshusgatan.

Korsningen Storgatan-Brunnshusgatan.

Om alternativet att köra rättvänd från E4 ner till korsningen Storgatan-Brunnshusgatan väljs blir det nödvändigt att backa Brunnshusgatan förbi Simhallen upp till rondellen vid Hovsgatan.

En del skyltar och stolpar kommer att behöva avlägsnas tillfälligt under transporterna i november 2011.

Varje millimeter är viktig för de yrkesskickliga förarna. Här påbörjas backningen bort mot Simhallen.

Avfarten från Solumsvägen upp på Vårdkasen.

Uppe på toppen av Vårdkasen kommer man att backa lastbil med släp cirka 800 meter ut mot platsen där den ena vindkraftverket ska stå.

Test av transportvägen till platsen där vindkraftverk två ska stå genomfördes också. Transportvägen går då via Gånsviksvägen.

Rondellen vid ICA Kvantum Härnöhallen.

Svängen utanför Ridskolan från Gånsviksvägen upp på berget. Här kommer diken tillfälligt behöva fyllas igen.