Lyckat kundforum på HEMAB

Varje år anordnar HEMAB ett kundforum, i syfte att skapa en mötesplats tillsammans med representanter för våra kunder. På kundforum är det kundrepresentanterna som sätter agendan för vilka frågor som ska diskuteras. I fredags hölls årets forum på HEMABs huvudkontor i Härnösand och det blev en mycket lyckad sammankomst.

HEMAB arbetar ständigt för att göra Härnösands kommun till en attraktiv plats för människor att bo och leva. För att hela tiden utveckla vår verksamhet och hitta förbättringsområden, tar vi gärna hjälp av våra kunder.
– Det är jätteviktigt för oss att skapa forum som uppmuntrar våra kunder att föra dialog med oss. De är oerhört viktiga för vår utveckling och vi tar tacksamt emot deras tankar, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef, Fjärrvärme.  


Satsningen är från början en del av HEMABs certifiering Reko Fjärrvärme, men har enligt önskemål utökats med åren. I fredags behandlades ämnen kring samtliga kärnverksamhetsområden, inte enbart fjärrvärme.


Marcus Tärnvik tycker att fredagens forum var lyckat.
– Vi hade en bra dialog kring många olika ämnen. Kundrepresentanterna uttrycke bland annat att vi lyckats bra med vår presentation av aktuella verksamhetsfrågor, vilket gläder oss otroligt mycket, säger han.