Lyckat försök med matavfallskompostering

Under våren har HEMAB komposterat en delmängd av Sundsvalls matavfall. Försöket har varit lyckat och nu kan det bli aktuellt med större volymer.
I Sundsvall har man separat insamling av matavfall i bruna kärl. Fram till det att man byggt sin planerade rötningsanläggning för biogasproduktion komposteras matavfallet, vilket till största delen skett i Gävle.

Vid Älands avfallsanläggning norr om Härnösand har HEMAB med lyckat utfall under våren bedrivit så kallad strängkompostering där slutprodukten blivit matjord. Den har sedan använts som täckningsmaterial på gamla deponiytor. Komposteringsförsöket har omfattat cirka 50 ton matavfall från Sundsvall.

— Vi erbjöd oss att hämta en mindre mängd matavfall för ett komposteringsförsök och i Sundsvall nappade man på idén, säger Peter Häggström affärsområdeschef Renhållning. Senare i år ska man i Sundsvall handla upp kompostering i större omfattning och då ska vi självklart vara med och räkna på det jobbet. Sannolikt kommer vi med start under 2013 och under några års tid kunna ha en utökad komposteringsverksamhet i Äland för att möta behov i regionen.

— Komposteringsförsöket ska inte förväxlas med våra egna planer att inom de närmaste åren börja samla in och efterbehandla utsorterat matavfall i Härnösand, men först ska ett inriktningsbeslut fattas i vår styrelse, säger Häggström.

Fakta strängkompostering av matavfall i Äland:

  • Matavfallet transporteras av HEMAB i container från Blåbergets avfallsanläggning i Sundsvall och tippas på en asfalterad yta i Äland där det blandas upp med träflis och mull.
  • Därefter placeras blandningen i strängar på marken och täcks över samtidigt som luft tillsätts via ett rörsystem.
  • Komposten ska uppnå 40-60 graders temperatur för att rätt miljö för förmultning och nedbrytning ska ske. Efter 8-12 veckor är processen klar.
  • Slutprodukten är matjord vilken används som ytskikt ovanpå avslutade deponiytor.

Affärsområdeschef Peter Häggström med slutprodukten i sina händer; färdigkomposterat matavfall.

Kompletterande information lämnas gärna av:
Härnösand Energi & Miljö AB
Peter Häggström— Affärsområdeschef Renhållning
Telefon: 070-640 90 85