LRFs ordförande Helena Jonsson besöker HEMAB

Idag besöker Helena Jonsson Härnösand för att få information om HEMABs verksamheter samt för att diskutera samarbetsmöjligheter.

Mötet på HEMAB är en del i ett planerat besök på olika ställen i Västernorrland.

HEMAB och lokala lantbrukare i Härnösand har tillsammans studerat möjligheter till samarbetsprojekt kring rötning av gödsel och återföring av näring till jord- och skogsbruk. I detta har LRF varit samverkanspart.


- Hittills har det handlat om gemensamma förstudier, säger Ingemar Forzelius VD Härnösand Energi & Miljö AB. Vi är intresserade av att diskutera fortsatt samarbete med lokala lantbrukare och LRF. Rötning av olika substrat och biogas är högaktuellt.


Idéer kring rötning och biogas

Lokalt och regionalt finns olika idéer kopplat till omhändertagande av exempelvis matavfall med efterföljande rötning och biogasproduktion.


- Vid mötet kommer vi att presentera slutsatserna av våra gemensamma förstudier, säger Pär Marklund projektledare energiteknik vid HEMAB. Slutsatserna från förstudierna är viktiga för oss då vi fortsätter arbetet att fundera kring rötning och biogas. Energiutbytet från lantbrukets gödsel och framför allt grödor är högvärdigt. Detta gör att samarbeten kan vara intressanta.


Vid mötet närvarar förutom LRF:s ordförande Helena Jonsson även Anna Lundell, strategisk rådgivare LRF samt lokala representanter från Västernorrland. Från HEMAB medverkar Ingemar Forzelius, VD, Pär Marklund, Projektledare energiteknik, Peter Häggström, affärsområdeschef Renhållning samt Andreas Einarsson, Marknads- och kommunikationschef.