Lise Nordin, energipolitisk talesperson, besökte Härnösands Energipark

Under torsdagen och fredagen besökte Lise Nordin Härnösand för att delta i BioFuel regions årsstämma och konferens ”Fossilfritt Norrland” på Härnösands teater.

 I samband med detta hade vi glädjen att välkomna Lise till Energiparken och HEMAB för att presentera vårt arbete med förnybar energi och arbetet för att sluta kretsloppet genom att omvandla Härnösandsbornas matavfall till biogas.


- Lise Nordin har stor betydelse för utvecklingen av Sverige som energipolitiskt föregångsland och som ledamot i Energikommissionen är hon en viktig kugge i det arbetet, säger Eva Goës, vice ordförande i HEMABs styrelse.


Utmaningar för framtiden

Energikommissionens uppdrag är att identifiera vilka utmaningar och möjligheter som finns för den framtida energiförsörjningen och att lämna ett underlag till en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på tiden år 2025 och framåt. En viktig fråga för Sveriges utveckling och konkurrenskraft är behovet av elförsörjningen. Kommissonen ska därför ha ett särskilt fokus på el.


- Tillsammans med andra energirelaterade satsningar bidrar vi med Energiparken till att Härnösand blir en auktoritet inom utveckling av ny energi och därför är det roligt att det arbetet även uppmärksammas på nationell nivå genom Lises besök, säger Andreas Einarsson, Marknads- och kommunikationschef på HEMAB.


Fossilfritt Norrland

Torsdagen och fredagens konferens på Härnösands teater fokuserade på hållbara drivmedel, både för transportsektorn och den privata marknaden. Bland annat gav Amanda Lind, kommunalråd (MP), sin bild av ett fordonsglesare Härnösand och HEMABs Andreas Einarsson föredrog vårt arbete med att sluta kretsloppet i kommunen genom insamling av matavfall, rötning av detta till biogas och avsättning på den lokala marknaden i form av fordonsgas.

Under en strålande klarblå himmel besökte Miljöpartiets energipolitiska talesperson och riksdagsledamot Lise Nordin Härnösands Energipark under torsdagen.

Under en strålande klarblå himmel besökte Miljöpartiets energipolitiska talesperson och riksdagsledamot Lise Nordin Härnösands Energipark under torsdagen.