Leveransavtal klart för vindkraftverk till Spjutåsberget

Den 18 juni 2018 tecknade HEMAB leveransavtal med Siemens Gamesa Renewable Energy AB (SGRE) avseende två kompletta vindkraftverk av modell SG 132 till Spjutåsberget.

Leveransavtalet innebär att SGRE kommer transportera delarna för vindkraftverken till Härnösand under sommaren 2019 för att därefter genomföra montage och driftsättning under sensommaren och hösten 2019. Redan i år kommer HEMAB att utföra de markarbeten som behövs för vindkraftsanläggningen såsom vägförstärkningar, uppställningsytor för kranar samt fundament. Parallellt kommer också elnätsanslutning och fiberanslutning att förberedas av HEAB respektive Servanet.

– Leveransavtalet för vindkraftverken utgör en viktig pusselbit i realiseringen av projektet på Spjutåsberget. Vi är därför väldigt glada att detta nu är säkrat och vi ser fram emot ett gott samarbete med Siemens Gamesa som också kommer att bli vår service-partner för vindkraftverken, säger Pär Marklund, projektledare på avdelningen Utveckling och projekt.

Hushållsel för 4 800 villor

Avtalet gäller två stycken vindturbiner av modellen SG 132 vilka tillsammans kommer att kunna leverera en effekt på 7 MW (7 000 kW). SG 132 har en rotordiameter på 132 meter och tornhöjden är 114 meter. Rotorbladen är byggda med fiberglas- och epoxy för att minimera vikten. Tornen är av stål och består vardera av fem delar som bultas ihop på plats.

De nya vindkraftverken beräknas ge en årlig elproduktion på cirka 12 miljoner kWh per enhet. Motsvarande siffra för de befintliga stora vindkraftverken på Vårdkasen är cirka 8 miljoner kWh per styck och det lilla vindkraftverket på Vårdkasen producerar i sin tur cirka 1 miljon kWh per år. De nya vindkraftverken kommer att kunna stå för upp emot 10% av den totala elförbrukningen i Härnösand eller omräknat hushållsel för cirka 4 800 villor.

– Teknikutvecklingen har gått väldigt mycket framåt sedan 2011 när vi byggde våra två stora vindkraftverk på Vårdkasen, säger Pär Marklund. Medelvinden är jämförbar på Vårdkasen och Spjutåsberget men de nya vindkraftverken beräknas alltså producera 50% mer el! Det här blir ett betydelsefullt tillskott av förnybar, lokalproducerad el som HEMAB kommer kunna erbjuda sina kunder.

Projektbudgeten är på cirka 77 miljoner totalt. Enligt investeringskalkylen beräknas återbetalningstiden för bli cirka 12-14 år.