Leverans av betong till ny vindkraft

Med start torsdag 25 augusti kör lastbilar med betong sträckan Storgatan — Brunnshusgatan — Hovsgatan — Brännavägen — Gånsviksvägen — Solumsklinten.
Betongen kommer att användas för gjutning av fundamenten till de två nya vindkraftverken. Under nästa vecka kommer transporter att gå till Bräntberget.

Transporterna sker från klockan 06.00 och 24 timmar framåt och utförs av Skanska.

Kontakt
Frågor besvaras av Pär Marklund, HEMAB, 073-275 47 77 eller
Skanska 010-449 20 42, 010-449 20 41.