Leverans av betong - nu till Bräntberget

Tisdag 30 augusti kör lastbilar med betong sträckan Storgatan — Brunnshusgatan — Hovsgatan — Solumsvägen — Vårdkasen — Bräntberget.
Betongen kommer att användas för gjutning av fundamentet till det nya vindkraftverket.

Transporten sker från klockan 05.00 och under det närmaste dygnet. Den utförs av Skanska.

Kontakt
Frågor besvaras av Pär Marklund, HEMAB, 073-275 47 77 eller
Skanska 010-449 20 42, 010-449 20 41.